Cobolt多波长激光方案

星谱科技可提供各种配置的激光引擎,输出多个波长的激光用于拉曼,全息,光遗传,TERS等领域。

星谱科技可以提供各种激光器,但在很多研究中,诸如激光共聚焦扫描显微镜、共焦显微拉曼、流式细胞仪及光遗传学等,一台激光器远远不够,需要使用多波长激光器。这时,如何有序而高效的整合控制多台激光器,是一个值得考虑的问题,这可以让研究更高效。我们可以提供多种激光系统整合方案,从双波长到多波长,从定波长到可调谐波长。

Cobolt多波长激光方案插图

 

1. Cobolt 2 in 1光遗传学双波长激光解决方案——”Controlling the Brain with Light”


光遗传学涉及双波长激光器及相应的开关调制,Cobolt与这个领域中一些突出的科学家(如Karolinska Institutet’s Department of Neuroscience等)紧密合作,为他们提供量身定制的激光器方案,即使是在激光和光纤光学方面涉猎有限的研究者,也能轻松将这些方案应用于他们的高端光遗传学试验中。

Cobolt多波长激光方案插图1 Cobolt多波长激光方案插图2

 

配置 调制
1 x 04系列 + 1 x 06系列 04系列:AOM- 3MHz, Shutter – 125 Hz
06-MLD:150MHz, 06-DPL:10kHz
2 x 06系列 06-MLD: 150MHz, 06-DPL:10kHz

* 多模光纤耦合,效率可达80%(不含光纤)
* 调制:TTL 0 -5V (to female SMA connector)

Cobolt多波长激光方案插图3

2. Cobolt SkyraTM 二~四波长激光器


除了外部合束,Cobolt Skyra TM 可以提供激光头内部合束的多波长激光器,可选4个波长,部分波长功率可高达100mW,仅巴掌大小,非常适合用于激光仪器。

Cobolt skyra

Cobolt多波长激光方案插图5

 

H?BNER C-FLEX 二~八激光合束器方案


当需要更大功率及更多波长时,H?BNER C-FLEX可以提供多达6路激光的合束方案,可覆盖375-1064 nm波长范围的激光,功率可达1000mW.

Cobolt多波长激光方案插图6

C-FLEX specifications table

BH 皮秒激光合束器


荧光寿命测量,荧光光谱测量,共聚焦显微镜等应用需要多个波长的脉冲激光器。除了昂贵的超连续谱激光器,也可采用多个皮秒激光器合束作为经济解决方案,bh提供4波长皮秒激光引擎。

Cobolt多波长激光方案插图8

Cobolt多波长激光方案插图9

相关产品


Cobolt多波长激光方案插图10 Cobolt多波长激光方案插图11 Cobolt多波长激光方案插图12 Cobolt多波长激光方案插图13
Cobolt多波长激光方案插图14 Cobolt多波长激光方案插图15 Cobolt多波长激光方案插图16 Cobolt多波长激光方案插图17
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.
XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯竞猜平台